torsdag 27 mars 2014

Ånglok, ett pampigt sådant!

Ånglok OKB 24, byggt av Motala verkstad 1928 för Ostkustbanan. (Alla banor sorterade då inte under SJ.) Det var en äldre typ, som då fick en modernare version och som uppgraderades ytterligare 1942.
Det kom senare att tjänstgöra på linjen Stockholm-Västerås-Bergslagen men även Kalmar-Nässjö och Borlänge-Rättvik.

Efter 170 tusen mil infann sig till slut en viss trötthet. Men det måste ha känts omväxlande (för ett ånglok har väl känslor?) att se så mycket av vårt land passera revy. 
Andra broar, plankorsningar, stationer - och annan personal.

På de större knutpunkterna kunde det vara tre ’kompisar’ inne samtidigt – med pysande, fräsande ånga, som ekade mot stationsmagasinen. Litet längre bort, alltså, för det var sällan som loken hamnade vid själva stationshuset.
Ack ja - numera på Gävle Jvg-muséum – ett behagligt äldreboende.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar