söndag 22 februari 2015

The Legends

Dessa tre (enl bild) stod för en GREAT PERFORMANCE – ingen kan påstå något annat. Jerrys pianospel var ekvilibristiskt med mycket humor. Orkestern fyllde smidigt på bakom dessa legendariska soloartister. Örhängen i övermått, inte minst från en porträttlik 'Orbison'.
Man fick se hur Elvis åldrades med frisyr och kläder efter hand som föreställningen fortskred.
De sköna doorna gjorde sitt till.
Det hela ägde rum i Bollnäs i höstas. Många kom miltals därifrån. Det var det värt, tyckte dom.

Kornknarren - som visserligen inte så ofta begår dylika evenemang – imponerades!
Det här inlägget kan förstås betraktas som ren och skär reklam.
Det har jag inget emot i så fall.

Klicka för större format!


tisdag 17 februari 2015

Vad kan göra livet enklare?

Visst har vi stött på tokigheter, som vi vill ha bort eller justera till ett bättre läge. Där hamnar vi på den uppfinningsrikedom, som finns hos de flesta människor, men aldrig kommer till skott. Det borde finnas en möjlighet att skapa ett forum för alla livets förbättringar, som finns förborgade i våra briljanta hjärnor.

Så tänkte Staffan Johansson, som skapade en webbadress, dit folk skickade in förslag på vad som borde finnas eller tillverkas till allas belåtenhet.
Men som ännu inte existerade.

När tusentals förslag inkommit, utgavs år 2008 på Brombergs förlag c:a 350 av dem i en häftad bok. Denna bok råkade jag stöta på vid ett besök på Stadsmissionens Second Hand. I förordet nämns förslaget 'vantar med blinkers' för cyklister. Vällovligt med ökad trafiksäkerhet, eller hur? Samtidigt inte särskilt svårt att tillverka. Samma sak med 'ett reseväckarur med inbyggd brandvarnare'. Det borde väl inte vara så svårt att kombinera?
Jag har valt ut ytterligare några, som du finner här nedan - med mitt omdöme inom parentes.
Tycker att det är mycket trevligt att läsa om vad folk tycker "vi" kunde behöva.

En hyllning skänker jag till Staffan J, som kommit på hela idén. Samtidigt undrar jag hur många dubbletter, som inkom. Alltså där folk – ovetande om varandra – kommit på samma önskemål.

Man hoppas att de bästa kommer i handeln till slut!

// 1  Hushållsmaskiner och andra apparater borde ha en "öronmärkning" som kvalitetskrav, så att man vet hur mycket de bullrar, innan man köper dem.
(Mycket bra, tycker jag. Vår nya elvisp är alldeles för högljudd, har det visat sig.)

// 2  Vill ha en knapp på TV:n att trycka på, så att det börjar pipa i fjärrkontollen - ifall man har förlagt den.
(Kanske onödigt för oss, men en del hem har en massa ex till olika ändamål. Den borde nog blinka också.)

// 3   En central plats för alla att göra felanmälan på, när det gäller något ute i staden, som används av alla men inte fungerar. När man ser något som är trasigt, vet man ju inte vem man ska kontakta.
(Det vore nog inte så dumt, för alla orkar inte med att fixa det på datorn, när dom väl är hemma. Vilken adress där? Osv.)

// 4  Jag vill att snedställda parkeringsfickor ska vridas 90 grader, så att man i st f att backa ut i trafiken, backar in i p-rutan. Det skulle ge färre olyckor.
(Bra förslag, tycker jag, antagligen för att det är något som jag själv har tänkt på.)

// 5  Skulle önska airbags till båtar. De skulle aktiveras vid grundstötning eller farlig lutning.
(Gillar jag! Det finns visserligen flytelement i nyare båtar, så att de inte sjunker. Men här avses nog att båten ska förbli upprätt och inte flyta upp och ned.)

// 6  Önskar en sele med handtag på ryggen - att sätta på små barn, så att man kunde lyfta dem lätt när man har bara en hand tillgänglig. Nu tvingas man lyfta i en arm eller i kläderna.
(Bra idé!)

// 7  Vill ha en funktion, som så ofta som jag har angivit, läser av om (mitt) konto nr 1 innehåller mindre än t ex 2500 kr.
Om så är fallet, flyttar denna funktion pengar från (mitt) konto nr 2 så att saldot på konto nr 1 når upp till 2500. Om saldot på nr 2 är för lågt för att klara detta, skulle ett sms sändas till mig.
(Visst, ok för dom som har dålig koll.)

 // 8  Vill ha en motorvärmarkabel som sitter i motorutrymmet och som fungerar som sladden på t ex en dammsugare.
(Håller med! Då slipper man leta, koppla och trassla i motorrummet - helt enkelt mycket bekvämare. Vid kontakt med stolpe, alltså. Hur det nu ska få rum!)

 Ja, så där håller det på. Men det finns förstås också aparta önskningar för situationer, som inte är så allmänna.
Vad sägs om olika skal att sätta på huset för tillfälliga utsmyckningar av till exempel sommarhuset eller till jul. Litet som Christo men för vanliga villor och för vanligt folk.

 Vi lämnar boken, vars titel är just 'Vantar med blinkers'. Skulle du få tag i boken, så har du kvar runt 340 tips att fundera på!

Och meddelar att det idag är precis fyra år sedan Kornknarrens allra första inlägg. Självklart har jag inget emot att överraskas av något ännu mera givande att ägna dessa timmar åt. Men än så länge är horisonten obruten - och bloggen fortsätter.

Till sist en hyllning till läkarvetenskapens framsteg på området transplantationer. Nu väntar vi på dess slutliga fullbordan
- en transplantation av hela kroppen!

"Okej, du får en hundring för hela säcken och så måste du fylla i ett donationskort."
(ur numera nedlagda skämttidningen Larson)

torsdag 12 februari 2015

Ett taxifoto inifrån

(Klicka för större format!)
Stockholm, Norr Mälarstrand, i mitten av 50-talet.

Taxin är en Cheva enligt emblemet på instrumentbrädan, förmodligen en 54'a. Lustigt med två VW – en framför och även en mötande alldeles inpå. Och efter den följer en Citroën, (kanske) en PV och därefter en Morris – följd av möjligen en Austin i skåpversion och, längre bort, en Mercedes.
Cyklisten - om det nu är en cyklist - bär hjälm, vilket var synnerligen ovanligt på 50-talet. Läs kommentarerna - klicka på raden efter texten!

Parkeringens läge (till vänster) intresserar mig, eftersom jag vet hur där ser ut idag. Här blir det en komplettering med aktuellt foto i vår, när all snön är borta.

För övrigt – när blev det slut med amerikanare som taxi? De sista man såg i Stockholm – ensamna bra länge - var några Checker. Kanske en nostalgisk ådra hos dessa åkare? Det var i alla fall en robust bil för alla väglag.
Det skulle också komma en tid med Kapitäner med 60-talets panoramaruta. Litet amerikakänsla, trots allt - bland alla MB 190 C med fenor.

lördag 7 februari 2015

Vinternostalgi i Sälenfjällen


Till flydda tider återgår
Min tanke än så gärna.
Mig vinkar från förflutna år
Så mången vänlig stjärna.
Välan, vem följer nu mitt tåg …

Så skriver Johan Ludvig Runeberg i Fänrik Ståhls sägner – obligatorisk litteratur under min gymnasietid. Det handlar om kriget 1809, då vi förlorar Finland till Ryssland. Striderna äger rum i Finland, som då var svenskt sedan 1100-talet.


Idag tycks dessa rader lämpliga som en vemodig, nostalgisk bas för retrobloggare och andra med backspegeln injusterad.


Nåväl, om 1951 är 'flydda tider', så passar det med foton, som illustrerar just det. Storfjället intill Sälen i Dalarna – ett naturligt mål för skidutflykter med matsäck.
Vår familj tog vår Chevrolet Stylemaster 1947 - denna gång först till Lima i Dalarna, där goda vänner bodde, och sedan några mil vidare norrut till Sälenfjällen.
Alla angjorde till slut den s k Storfjällsgraven, där Kornknarren här syns till vänster bland de sittande.


Sälenfjällens popularitet resulterade förstås i vykort från tiden, där man får bättre uppfattning om hur det såg/ser? ut.

Från Uddeholm en tidig morgon nådde man Sälen på förmiddagen. Skidåkning tills det mörknade och sedan hemma igen frampå kvällen. Det skedde minst en gång per år. Vintrarna började tidigare då. Det blev flera tillfällen än numera.

Till Sälen med Cheva 47:an (ytterligare bilder) – se Bloggarkiv 2013-april-7.

tisdag 3 februari 2015

Vilken bil åkte hon i - drottning Elisabeth II - år 1956?Her Majesty's Yacht HMY Britannia (1954-97) på Stockholms Ström 1956.Ryttarolympiaden 1956 ägde rum i Stockholm. Storbritanniens unga drottning Elisabeth II kom på besök med representationsfartyget Britannia, medförande bl a sin Rolls-Royce.
Men använde hon den?

Denna fråga har denna månad orsakat viss turbulens i Sv Dagbladet. En täckt Bentley (som ej var med på båten) påstods det först. Men så blev det klarlagt (nåja), att det handlade om en stor, öppen Daimler. Den finns kvar ännu bland kungens bilar men används nästan aldrig.

Då kom jag att tänka på mitt tidsbestämda (miss?)lyckade foto av drottningen, festklädd, i en bil på en av stadens trängsta gator, förmodligen var det Vattugatan - just på väg att korsa Drottninggatan.
(Se närmare omständigheter i Bloggarkiv 2011-febr-23, längre ned i spalten t h.)

Alltså i baksätet på - ja, vad? (Upprepat foto nedan)
Nej, Daimlern är det inte. Knappast heller Bentleyn.
Möjligen är det en Cadillac från Hovstallet.
Om inte - så är det hennes egen Rolls-Royce, som har plockats iland från Britannia.
Dörrstolpens utseende kan ge lösningen.
Plats för svar för den som vill!

Men, förstås, hon kan ha använt sig av de nämnda bilarna - fast vid olika tillfällen under besöket.