lördag 7 februari 2015

Vinternostalgi i Sälenfjällen


Till flydda tider återgår
Min tanke än så gärna.
Mig vinkar från förflutna år
Så mången vänlig stjärna.
Välan, vem följer nu mitt tåg …

Så skriver Johan Ludvig Runeberg i Fänrik Ståhls sägner – obligatorisk litteratur under min gymnasietid. Det handlar om kriget 1809, då vi förlorar Finland till Ryssland. Striderna äger rum i Finland, som då var svenskt sedan 1100-talet.


Idag tycks dessa rader lämpliga som en vemodig, nostalgisk bas för retrobloggare och andra med backspegeln injusterad.


Nåväl, om 1951 är 'flydda tider', så passar det med foton, som illustrerar just det. Storfjället intill Sälen i Dalarna – ett naturligt mål för skidutflykter med matsäck.
Vår familj tog vår Chevrolet Stylemaster 1947 - denna gång först till Lima i Dalarna, där goda vänner bodde, och sedan några mil vidare norrut till Sälenfjällen.
Alla angjorde till slut den s k Storfjällsgraven, där Kornknarren här syns till vänster bland de sittande.


Sälenfjällens popularitet resulterade förstås i vykort från tiden, där man får bättre uppfattning om hur det såg/ser? ut.

Från Uddeholm en tidig morgon nådde man Sälen på förmiddagen. Skidåkning tills det mörknade och sedan hemma igen frampå kvällen. Det skedde minst en gång per år. Vintrarna började tidigare då. Det blev flera tillfällen än numera.

Till Sälen med Cheva 47:an (ytterligare bilder) – se Bloggarkiv 2013-april-7.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar