tisdag 22 oktober 2013

Man kan aldrig vara säker . . .


Men att halvsova en stund efter maten törs man tydligen. Hur exponerad viloplatsen är framgår inte, men räkna med att carporten är tillgänglig direkt från gatan. Då vilar man vid husets baksida – kanske med snubbeltråd till ett larm en bit bort.
(Vardag i Texas - även nu?)

1 kommentar: