måndag 30 september 2013

Koptra andas optimism!


Det här gamla kortet, hittat på den senaste Falumarknaden, har jag inte stött på tidigare. Inte ens från tiden, när Koppartrans på 50-talet hade sina stationer. Möjligen är kortet bara en (kanske i efterhand) tryckt miniversion av en poster, som var avsedd för stationsväggens reklam.

Till råga på allt minns jag inte alls KOPTRA som ett namn på företagets smörjoljeserie. Det ser förstås bekant ut, men jag använde inte Koppartrans annat än för bensin någon gång. För mig gällde under 50-talet ESSO.

Nära Uddeholm, där jag växte upp, ligger Hagfors, som fick stadsrättigheter 1950. En stad som medierna omnämnt många gånger den senaste tiden i samband med filmen om Monica Z. Vid en av utfarterna norrut fanns Koppartrans. Alldeles i närheten började en snikväg över berget genom skogen och över Uvån via Stjärnsfors till Uddeholm. Den var roligare än huvudvägen, förstås. När jag valde den, så kunde det bli en tankning, särskilt i början av Koppartrans tillvaro. Då gällde nyhetens behag dessutom (1953). Det var fräscha stationer, jämfört med många andra som hade byggts på 30-talet.

Nöjsamt tillägg (apropå Uddeholm).
I den tidens realskola, förekom s k uppsatsskrivning. Den var inte knuten till några nationella prov, utan förekom ändå, kanske tre gånger per termin. Vanligen fick eleverna två eller tre lektioner på sig utan rast för att få det klart. Det fanns kanske ett halvdussin "fria" alternativ, t ex ”En minnesvärd dag i somras” men också fackämnen som ”Att undvika trafikolyckor”, ”Daglig användning av hävstångsprincipen – några exempel” osv.
Biologiläraren hade föreslagit ”Ett bisamhälle”. En god vän till min yngre bror missuppfattade (med flit) och skrev om Uddeholm som ett bisamhälle till Hagfors. Hans dåliga kännedom om binas liv och leverne lyckades han därmed dölja för läraren. Eftersom det inte angavs till vilket skolämne som de olika alternativen hörde, måste hans val av Uddeholm betraktas som en godkänd variant. Det var en strålande uppsats och betyget blev högt.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar