söndag 1 september 2013

En liten bensinstation

I årets nionde nummer av Nostalgia visas en modelljärnvägsanläggning – påstås vara Sveriges största – i Göteborg. Det innebär många års engagemang för att åstadkomma en sådan gigantisk modellering.

Trots liten (men ändå någon) erfarenhet för egen del lekte jag under en timme (bara!) med möjligheten att modellvis få fram någon sorts bilanknuten miljö. En bensinstation från 50-talet – helt anonym – blev resultatet. Inte ens bilarnas fabrikat ger någon god vägledning till var man finner en sådan station. Månkarbo eller North Carolina?
Bättre lyckades jag i ett inlägg den 2 nov 2012 (Etikett U.S Cars). Här skulle dock bilden beskurits något.
Men – så får det bli – som Martin Ljung sa.

1 kommentar: