söndag 6 mars 2016

Ja, denna eviga framtid . . .


Här kan man vinka med hatten på!
Men de flesta reklamtecknare hade nog inte varit nära en helikopter i verkligheten.
Annonsen - från Det Bästa i mitten av 40-talet - andas i alla fall skön optimism.

Kornknarren minns hur denna typ av framtidsversioner förekom då och då i tekniska tidningar. Mest handlade det om bilars karosser - med mycket glas åt alla håll.

Under andra världskriget hade helikoptrar gjort en del insatser, men huvudsakligen som laståsnor till ogästvänliga platser. Vanligaste fabrikatet var då Sikorsky. Men till Koreakriget i början av 50-talet hade man förstås hunnit längre. Och till Vietnamkriget på 60-talet hade attacktyper med stor eldkraft hunnit utvecklas.

40-talets dröm blev till slut en, visserligen, begränsad verklighet.
En del affärsmän och andra förmögna äger faktiskt en privat helikopter.
I takt med nutida globalisering får den nu stå tillbaka för 'privat-jet'.
Dock en liten 'chopper'-tur först från trädgårdstomten till flygfältet . . .

En folklig, billig version får vi nog vänta på. Och på certifikatet i så fall!
Det verkar ju t o m dyrt och besvärligt att ta körkort numera. 

Tillägg 
I texten nedanför, som utelämnats här, kan man bland annat läsa följande:
  "De underverk inom samfärdseln, som efterkrigsvärlden bär i sitt sköte, skall finna ESSOs motorbränslen och smörjoljor redo."
 

1 kommentar: