torsdag 2 januari 2014

Den Röde Hanen i verksamhet


En renoverad Scania-Vabis från året 1933. Som s k skumbil fick den göra tjänst på Bromma flygplats, som invigdes 1936. Sedermera ombyggd till nuvarande utförande, dvs
(vatten-)tankbil. Det var Stockholms Brandförsvars första sexcylindriga Scania.
                                                                                                            
      Ett gäng åldrade entusiaster, medlemmar i Stockholms brandförsvars kamratförening ”Röde hanen”, som firade 80-årsjubileum nyligen – renoverar brandbilar och ambulanser i ett bergrum söder om Söder.
Storstockholms brandförsvar hjälper föreningen med ett och annat.

Trots bergrummets storlek finns begränsade möjligheter till fotografering av fordonen i helbild. Det är trångt mellan bilar, väggar och verkstadsutrustning.
En ordnad dokumentation över varje enskilt fordons historia, vad som renoverats etc, fanns inte tillgänglig, tyvärr. Dock fanns entusiasten Greger Perssons personliga ”komihåg” till hands – tack för det!.

En arkivarie – 
det är vad denna förening behöver!                                               
t

1 kommentar: