måndag 12 augusti 2013

Som vid Varberg på 50-talet - fastän idag

Per meddelar, att det i alla fall finns ett bad, där man kan parkera som förr vid stranden. Det låter bra! Badet i fråga ligger intill Ugglarps camping nära Falkenberg.
En bom hindrar husbilar från att köra ända fram. Någon övernattning (även med vanlig personbil) är inte tillåten.
Naturligtvis finns det bad i insjöar både här och där, där man parkerar bland träden intill. Men större, organiserade bad längs våra kuster är restriktiva.
Tack, Per, för ett exempel på levande nostalgi! Mitt besök får nog anstå till nästa sommar - men då . . .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar