torsdag 8 augusti 2013

Rallyglimt från förr

På 70-talet låg många veteranbilklubbar fortfarande i startgroparna för en mera etablerad verksamhet.
Men tre klubbar hade redan hunnit betydligt längre och skapat träffar och rallyn med deltagare från i stort sett hela landet.
Då fanns egentligen bara deras ”jippon” att besöka, men folk gillade att åka långt med sina bilar. Väl att märka handlade det inte om märkesklubbar.
En av klubbarna var AHK (Automobilhistoriska Klubben), som – bortsett från en årlig auktion – under 60-talet skapade det s k Skoklosterrallyt med start i Stockholm och målgång vid nämnda slott. Rallyt heter numera ”I Roslagens Famn”. Bortsett från samlingen vid målet med rallymiddag på kvällen, genomdrev man en längre matsäckspaus mitt under rallyt, där alla hann samlas oberoende av startnummer. Så gott som alla klubbar följer numera detta exempel.
Därnäst kommer MHS (Motorhistoriska Sällskapet) som 1969 startade Lopp 30 för 30-talare och 1972 med visionär blick nyheten 46/56-Svängen för bilar från de åren.
Till sist Norrlands Motorhistorikers rally i Lövånger, ofta med deltagare ända från Mälardalen.

Jag hittade ytterligare ett par foton från min Buick 37:as liv och leverne. Den köptes från Rättviks brandkår och är mera beskriven tidigare, se Arkiv-2011-mars. Bra foto där från 1974 – se nedan, samma tillfälle.
Det är inte Buicken som ryker!
 

Skoklosterrallyt 1974. Snart går starten från kajen vid Nationalmuseum – otänkbart idag med allt mera begränsat utrymme däromkring.
Här är Buicken ännu inte nämnvärt civiliserad. Det är en Century, alltså serie 61.

Framme vid Skokloster ingår tävlingsuppgifter utan(-för) bilen. Här gäller snabba ryck för att hämta ett föremål (var det en banan?). Kerstin startar blixtsnabbt och gör en berömvärd insats. Med bananen väl i bilen drar man på den sista biten till målsnöret. 141 hkr gjorde susen! Brandchefen skulle ha varit med!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar