söndag 6 april 2014

Att studera i Karlstad - förr (forts 4) - Söndagsläsning!


Efter koll på de inledande frågorna i början av denna ’skolserie’ – återstår två, nämligen freden och vår respekt inför lärarna. 

Vad freden beträffar, så kom den inte alls plötsligt. Det tyska sammanbrottet hade varit ständiga nyheter under hela våren. Mest oroade vi oss för hur långt de ryska arméerna skulle hinna, innan de mötte de allierade, mest brittiska och amerikanska trupper. T ex skulle hela östersjökusten söder om Finland bli rysk? Skulle tyskarna i Norge bli extra hårda, när slutet närmade sig? Osv.

Här kommer mina anteckningar i dagboken under dagarna i samband med fredsdagarna i maj 1945 (skrivna med s k reservoarpenna för bläck – om någon minns).
Den sjätte maj.
Vackert väder. Skrev litet franska på e.m. Ute en stund, sedan franska hela kvällen. Förmodligen skriftligt förhör i morgon.. Något nervös.
Den sjunde maj.
Trots allt ingen skrivning idag. Tyska styrkor kapitulera så gott som över allt, säger TT. På stan och firade freden på kvällen.
Den åttonde maj.
Händelselöst i skolan. Plötsligt lov efter frukost. Spelade tennis för första gången i år. Gick bra.
MEN
efter någon vecka anlände till Stora torget fyra (tror jag det var) vita bussar med överlevande från de tyska koncentrationslägren. De flesta var barn eller tonåringar, som inkvarterades på den s k Herrhagsskolan. De hade fått mat och dryck av Röda korset och deras rockar och kappor dolde det mesta. Men vi kunde se att deras ben var som stickor. Vi gick senare till nämnda skola och vinkade åt dem, när de hängde i fönstren. Men alla kontakter var förbjudna. För dem väntade först noggranna undersökningar.
Så kom vårt sommarlov – annorlunda mot deras läge! Och när hösten kom, var de omhändertagna på annat sätt och på annan ort.

Vår toleranta inställning inför lärarna
bottnade nog mest i att vi förstod, att ett artigt uppträdande helt enkelt gav mindre problem.
De uppträdde själva med respekt mot oss, fast det fanns en och annan som kunde reta upp sig på något som var svårt att förutse. Det kunde dröja innan en sådan grinighet klingade av.

Alla lärarna var oerhört välutbildade. Med tiden blev de erfarna pedagoger. Men det betydde inte nytänkande utan snarare litet mera utrymme, eftersom den tidens kursplaner var mera allmänt hållna än nu.
På den tiden fanns det två ”linjer” för oss att välja mellan.
Dels ’latinlinjen’ med tonvikt på språk. Latin, förstås, och de vanliga språken – men även filosofi. Matematik också förstås.
Dels ’reallinjen’ med ämnen som fysik, kemi, biologi.. Men man kunde där läsa de moderna språken i stället för dessa tre. Då blev det ett sorts mellanting, visserligen med mycket matematik - men mest avsett för dem som inte kunde bestämma sig för någon yrkesinriktning så tidigt.

En allvarlig läxa  - eller tankspriddhet?

Kristendomskunskap (mest kristendomens historia) fick vi av en teologie doktor. Doktorsexamen gav tjänstegraden lektor med högre lön. Denne man var mycket filosofiskt lagd och gick långt utanför läroboken med sina berättelser om de stora tänkarna, t ex Augustinus. Han närmade sig pensionen och var väl litet tankspridd.
Han inledde varje lektion med att fråga vad vi hade i läxa. När han fått veta det, ställde han några frågor. På så sätt märkte vi, vad han betraktade som viktigt på läxans kanske tio sidor. Sedan förlorade han sig i sina betraktelser och utvikningar. Ibland hjälpte vi honom på traven genom att fråga t ex ”Vad anser lektorn om unga människors kärlek?” – Så gick den lektionen.
Nästa gång angav vi samma sidor som förra gången – och likartade frågor uppmuntrade honom till nya utvikningar. Bekvämt, eller hur? Och så vidare under hela höstterminen! Till slut kom skräcken och paniken! För framåt jul kom ett tvåtimmarsprov på hela höstens kurs, dvs cirka 120-130 sidor. Eftersom vi hade stått och stampat på samma ställe, visste vi ingenting om vad vår lektor betraktade som viktigt och inte – bland alla dess sidor. Det var ju aldrig genomgånget!
Det var inte många som blev godkända på det provet.
Vi kunde aldrig lista ut om vi hela tiden var lurade – och avsikten var att lära oss en allvarligare läxa än boksidorna.
Nästa termin matade vi vidare på sidorna som det skulle vara.
Men ändå nervösa, eftersom vi måste kompensera det dåliga höstbetyget.

Och vi hade kanske på sätt och vis visat ett respektlöst beteende, får man väl säga. Som vi fick sota för.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar