fredag 26 april 2013

Vart har motordressinerna tagit vägen? En Cadillac 34:a som dressin – inte så vanligt då och knappast alls nu. Om det nu inte är en vanlig (väg)bil, som står avställd vid ett gammalt spår? Nja, den har faktiskt "rälshjul" och den står ju på spåret.
Fotot har ingen historia, som jag kommer ihåg. Men en svag tanke, att det rör sig om Danmark, dyker upp. I Sverige har jag för mig att de flesta dressiner var konverterade A-Fordar.
Våra tågfantaster borde, tycker jag, i alla fall kunna placera den gamla, något udda och undanställda järnvägsvagnen i rätt land! Kommentar önskas!

Dressinernas kontrollerande verksamhet skulle behövas nu, när viktiga driftsattiraljer av koppar stjäls på löpande band. Vi har en järnväg i närheten av sommarhuset. Där ser man – rätt så sällan dock - en gul, större, dieseldriven anordning, som kollar spårvidden (m m?).
Tågtätheten har förstås ökat efter hand. Mest gäller det godstågen – bra många per dygn rusar förbi numera.
Så en stackars dressin fick väl idag inte göra annat än att rädda sig in på något stickspår.

Apropå trafiktäthet - några plankorsningar i närheten av vårt sommarhus i Hälsingland har bytts ut mot en kort tunnel (enkelt spår förbi oss). Det behövdes bara c:a 50 timmars trafikuppehåll, när de färdiga betongelementen skulle makas in på plats. Men det innebar månader - nästan år - av planering för att under dessa timmar kunna leda alla tåg (speciellt godstågen) över till andra linjer.
Det skulle kosta många herrans miljoner, om kanske ett tjugotal tåglaster inte nådde sina destinationer i tid. Sågverk, massafabriker, järnverk etc måste då stoppas. Det finns ju inga nämnvärda buffertlager längre! Det vore för dyrt. Allt går in i produktionen direkt.

Detta blev ett stickspår, visst – men det ena ger ju det andra.

2 kommentarer: